top of page
Samarbeid

Våre Samarbeidspartnere

Oksen IL

Helt siden oppstarten i 2020 har vi hatt som mål å skape en arena for treningsglede for alle på Fornebu. Vi ønsker å være en samlingsplass for hele Fornebu og tilby et allsidig aktivitetstilbud for alle aldre. 

Vi samarbeider tett med skolen, blant annet med halltid på Oksenøya skole, og ønsker å skape aktivitetstilbud for barn og ungdom som ikke vil konkurrere.

Flytårnet Fornebu

Flytårnet Fornebu eies av Bærum kommune og drives som et aksjeselskap med eget styre. Kommunen kjøpte eiendommen av OBOS i 2021.

Bærum kommune har vedtatt en «Midlertidig Eierstrategi» som er et styrende dokument. Her står det bl.a.:

  • Selskapet skal sørge for aktivitet i den Gamle Flyplassbebyggelsen som bidrar til å utvikle området Flytårnet i tråd med vedtatt KDP3, med vekt på kunst og kulturliv som bidrar til å trekke folk til området og kommersiell virksomhet som underbygger dette.

  • Selskapet skal videreutvikle den kulturelle historiske tradisjon Gamle Fornebu flyplass representerer.

OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere med over en halv million medlemmer. Mye har endret seg siden OBOS ble etablert i 1929, men én ting står fast: Hovedmålet er å bygge gode boliger til medlemmene våre.

DNT Bærum Turlag

Bærum Turlag er en del av DNT Oslo og Omegn. Turlaget er landets største turlag med over 12.000 medlemmer og tilbyr en rekke turer, aktiviteter og kurs i Bærum. I tillegg står turlaget for merking av stier og tilsyn med hytter i Bærum. På Fornebu har turlaget etablert seg med et aktivitetssenter på Oksenøya bruk, og har jevnlige aktiviteter med både kajakkurs, lavterskelturer på fornebulandet og arrangementer for barnefamilier.

 

Se gjerne hjemmesiden for mer informasjon og fullstendig aktivitetsprogram: Forside — Bærum Turlag (dntoslo.no)

Bærum Kommune

«Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med utvikling, blant annet i regionbyen Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua.

Fantastiske Fornebu skal være grønt, mangfoldig og urbant. Her legges det til rette for en bymessig utvikling.

Oksenøya skole

Oksenøya skole er Bærums nyeste skole, og vi er opptatt av læring, kvalitet og kjærlighet inni og utenpå.

Skolen har ca. 400 elever og 55 ansatte fordelt på 5 trinn. Vi er samlokalisert med et sykehjem og en barnehage, og sammen utgjør vi Treklang. Vi samarbeider til nytte og glede for hverandre, og vi skal alltid strebe mot å se det beste i hver enkelt og å gå for løsninger som styrker laget og fellesskapet til å tåle både medgang og motgang.

bottom of page